• لوگو
 • بهره وری4
 • بهره وری3
 • بهره وری2
 • بهره وری1
 • بهره وری5
اخبار مدیریت بهره وری
 • جلسه معرفی و آموزش سامانه انرژی (حوزه بهره وری ، خلاقیت و نوآوری)
  جلسه معرفی و آموزش سامانه انرژی (حوزه بهره وری ، خلاقیت و نوآوری)
  جلسه معرفی و آموزش سامانه انرژی (حوزه بهره وری ، خلاقیت و نوآوری)
  جلسه معرفی و آموزش سامانه انرژی (حوزه بهره وری ، خلاقیت و نوآوری)
 • بیایید دانشگاه را در مسیر بهره وری قرار دهیم
  بیایید دانشگاه را در مسیر بهره وری قرار دهیم
  بیایید دانشگاه را در مسیر بهره وری قرار دهیم
  بیایید دانشگاه را در مسیر بهره وری قرار دهیم
 • دکتر ایمانی:بهره وری از مقولاتی است که در کار و زندگی جامعه مغفول مانده است.
  دکتر ایمانی:بهره وری از مقولاتی است که در کار و زندگی جامعه مغفول مانده است.
  دکتر ایمانی:بهره وری از مقولاتی است که در کار و زندگی جامعه مغفول مانده است.
  دکتر ایمانی:بهره وری از مقولاتی است که در کار و زندگی جامعه مغفول مانده است.
 • دکترجعفر عسگری مشاور سازمان ملی بهره وری: با نگاه هوشمندانه به کار ،تولید و زندگی می توانیم مسائل را حل کنیم
  دکترجعفر عسگری مشاور سازمان ملی بهره وری: با نگاه هوشمندانه به کار ،تولید و زندگی می توانیم مسائل را حل کنیم
  دکترجعفر عسگری مشاور سازمان ملی بهره وری: با نگاه هوشمندانه به کار ،تولید و زندگی می توانیم مسائل را حل کنیم
  دکترجعفر عسگری مشاور سازمان ملی بهره وری: با نگاه هوشمندانه به کار ،تولید و زندگی می توانیم مسائل را حل کنیم
 • نشست کمیته بهره وری در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار شد
  نشست کمیته بهره وری در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار شد
  نشست کمیته بهره وری در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار شد
  نشست کمیته بهره وری در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار شد
 • دکتر عبدی به عنوان مشاور رییس دانشگاه و مدیر امور بهره وری،خلاقیت و نوآوری دانشگاه منصوب شد.
  دکتر عبدی به عنوان مشاور رییس دانشگاه و مدیر امور بهره وری،خلاقیت و نوآوری دانشگاه منصوب شد.
  دکتر عبدی به عنوان مشاور رییس دانشگاه و مدیر امور بهره وری،خلاقیت و نوآوری دانشگاه منصوب شد.
  دکتر عبدی به عنوان مشاور رییس دانشگاه و مدیر امور بهره وری،خلاقیت و نوآوری دانشگاه منصوب شد.
Loading

خدمات الکترونیکی معاونت علمی ریاست جمهوری


 

    

     

خدمات الکترونیکی وزارت بهداشت